Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Oświaty, Kultury i Sportu użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
  Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej
  Rejestracja stowarzyszenia sportowego
  Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  Zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  Druk wniosku o dotację na remonty obiektów zabytkowych
  Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

ul. Słowackiego nr 10, I p., pok. 213, 214

tel. 314-01-22,  314-01-75

Naczelnik Wydziału – Małgorzata Iwańska - tel. 314-01-21,

Inspektor - Małgorzata Bilska - tel. 314-01-22,

Inspektor - Małgorzata Kotowicz - tel. 314-01-22

Inspektor - Katarzyna Dziki - tel. 314-01-75

Podinspektor - Katarzyna Struś – tel. 314-01-75

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział:

-         Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

-         Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,  których statuty nie przewidują prowadzenie działalności gospodarczej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

folder

Elementy podrzędne (39)
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011.xls
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2011.xls
plik Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" - projekt
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
plik Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r.
plik Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
plik Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 -projekt uchwały
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w roku 2009 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
plik Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 r. w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009
plik Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 - projekt
plik Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 -projekt uchwały
plik Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008
plik Program współpracy na rok 2008
folder Aktualności
plik Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego(Dz.U. Nr 264 poz.2207)
plik Formularz oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. Nr 264 poz.2207)
dokument 2013/8/13 Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Bierutów złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. " Ogólnopolski Górski Harcerski Rajd Granica – Trasa VI Hufiec Bierutów "
dokument 2013/4/26 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OLEŚNICKIEGO Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2012-2015” ZA ROK 2012
dokument 2013/4/4 Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Oleśnica złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
dokument 2013/3/11 Korekta listy rankingowej z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013
dokument 2013/1/31 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013
dokument 2012/12/20 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013
dokument 2012/12/20 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013
dokument 2012/6/6 Oferta Stowarzyszenia Krzewienia Wiedzy o Księstwie Oleśnickim złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert
dokument 2012/4/27 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
dokument 2012/4/20 Oferta złożona z własnej inicjatywy przez Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe „SZERSZENIE TRZEBNICA”
dokument 2012/2/6 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012
dokument 2012/1/25 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012
dokument 2011/12/15 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012
dokument 2011/12/15 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
dokument 2011/12/13 Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015
dokument 2011/11/9 Projekt Wieloletniego programu współpracy na lata 2012-2015
dokument 2010/12/16 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011
dokument 2010/12/16 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2011
dokument 2010/12/16 Wzór oferty realizacji zadania publicznego ( Dz.U.2005, Nr 264, poz. 2207 )
dokument 2010/1/28 Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dn. 30.11.2009 r. zawierająca nieważny §7 ust. 7
dokument 2006/2/15 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
dokument 2006/2/15 Kontakt

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013

Z dnia 2013/3/7
Ważne od 2013/3/7

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w następujących obszarach:

1) upowszechnianie kultury fizycznej

2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Wytwarzający informację Katarzyna Struś
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik wsparcie - lista rankingowa 2013.xls

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013

Z dnia 2013/1/31
Ważne od 2013/1/31
Wytwarzający informację Katarzyna Struś
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik Lista rankingowa

Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Bierutów złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. " Ogólnopolski Górski Harcerski Rajd Granica – Trasa VI Hufiec Bierutów "

Z dnia 2013/8/13
Ważne od 2013/8/13

Szanowni Państwo,

        Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 5 sierpnia 2013 r. wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Bierutów o wsparcie zadania publicznego na organizację " Ogólnopolski Górski Harcerski Rajd Granica – Trasa VI Hufiec Bierutów ", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

    Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zobowiązany jest do zamieszczenia oferty na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ;

3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

tel. 71 314 01 75

e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Wytwarzający informację Katarzyna Struś
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik Oferta zadania publicznego

licznik: 32678 odwiedzin