Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
  Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie powiatu
  Wydawanie paszportów-WAŻNE!
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Słowackiego 10, parter

Naczelnik Wydziału – Witold Michałowski – tel. 071 314 01 31

Inspektor – Danuta ŻBIK - tel. 071 314 01 34

Inspektor – Agnieszka WOJTCZAK - tel. 071 314 01 34

Inspektor – Waldemar RYCHARD - tel. 071 314 01 16

Podinspektor – Przemysław HANZEL - tel. 071 314 01 16

Do zakresu Wydziały Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy:

1.     sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji

2.     ewidencja stowarzyszeń i fundacji

3.     wydawanie zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok

4.     wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie powiatu

5.     organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość

6.     prowadzenie biura rzeczy znalezionych

7.     organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

8.     organizowanie „akcji kurierskiej”

9.     prowadzenie tajnej kancelarii

10.  sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza testamentów

11.  organizowanie działań związanych z realizacja zadań obrony cywilnej

12.  obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

13.  organizowanie systemów ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego

14.  organizowanie systemów łączności

15.  zapobieganie klęskom żywiołowym

16.  prowadzenie spraw z zakresu obronności

17.  prowadzenie spraw związanych ze „stałym dyżurem”

18.  nadzór nad placówkami służby zdrowia

19.  ochrona i promocja zdrowia, współpraca z uczelniami medycznymi

20.  współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym


licznik: 13266 odwiedzin