Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Rozwoju Powiatu użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Wydział Rozwoju Powiatu

Wydział Rozwoju Powiatu

ul. Słowackiego 10; III piętro; pokój 403, 404, 405

Naczelnik Wydziału – Anna Leśniewska, tel. (071) 314 01 71,

anna.lesniewska@powiat-olesnicki.plInspektor

Marta Wawrzyniak

tel. 314 01 07

zamowienia@powiat-olesnicki.pl

Inspektor

Marta Pituła

tel. 314 01 61

fundusze@powiat-olesnicki.pl

Podinspektor

Anna Kaciuba

 

 

Zakres działań prowadzonych przez Wydział obejmuje między innymi:

 1. Pozyskiwanie funduszy unijnych, funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych,
 2. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do udziału w procedurach ubiegana się
  o dofinansowanie projektu, realizowanie projektu i jego rozliczenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 3. Organizowanie prowadzenia i nadzorowania przedsięwzięć modernizacyjnych
  i remontowych gdzie funkcję inwestora pełni starostwo,
 4. Organizowanie prowadzenia i nadzorowania przedsięwzięć modernizacyjnych
  i remontowych zasobu skarbu państwa,
 5. Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych,
 6. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek komunalnych.


licznik: 2220 odwiedzin