Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Finansowy użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Wydział Finansowy

Z dnia 2009/9/23
Ważne od 2012/7/27

ul. Słowackiego nr 10, I p., pok. 205, 206

tel. 314-01-58,  314-01-59, 314-01-60

Skarbnik Powiatu – Barbara Długosz - tel. 314-01-58, 

e-mail: skarbnik@powiat-olesnicki.pl

Główny Księgowy – Dorota Wojtkowiak-Huk     - tel. 314-01-60,

Inspektor             – Helena Hruszowicz - tel. 314-01-60,

Inspektor             – Krystyna Frysztak   - tel. 314-01-59,

Podinspektor        – Dorota Banaś          - tel. 314-01-59,

Podinspektor       – Jadwiga Wojcieszak         - tel. 314-01-60,

Podinspektor       – Marta Wicińska      - tel. 314-01-59,

Referent          - Joanna Wydmuch  - tel. 314-01-59,

 

     Zadania realizowane przez Wydział Finansowy z zakresu:

1)      Opracowywania projektów budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,

2)      Nadzorowania prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,

3)      Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych   z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,

4)      Windykacji należności budżetowych powiatu i skarbu państwa,

5)      Obsługi finansowo – księgowej  budżetu powiatu, starostwa powiatowego,  powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz skarbu państwa,

6)      Sporządzania sprawozdawczości finansowej jednostkowej oraz zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      Realizacji wydatków osobowych starostwa i prowadzenia dokumentacji płacowej,

8)      Współpracy z bankiem, urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych,

9)      Dokonywania dyspozycji pieniężnych starostwa powiatowego oraz do jednostek organizacyjnych powiatu,

10)  Prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej składników majątkowych starostwa in powiatu,

11)  Rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych,

12)  Opracowywanie projektów zarządzeń starosty dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej w tym m.in. Polityki rachunkowości, zasad i rozliczenia inwentaryzacji, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, sprawozdawczości finansowej.

Wytwarzający informację Piotr Kwaśny
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Piotr Kwaśny
Elementy podrzędne (1)
plik powołanie Skarbnika Powiatu.pdf

licznik: 9243 odwiedzin