Trash » Wydawanie paszportów użytkownik: gość
  II
  Charakterystyka Powiatu
  Charakterystyka powiatu
  Wydawanie paszportów
  Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu
  Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora
  Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem
  Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem
  Rejestracja pojazdu
  Wydawane pozwolenia
  Zakup aparatów RTG
  Program współpracy na rok 2006 z organizacyjnymi pozarządowymi
  Informacja o realizacji programu stypendialnego
  Przebudowa dróg powiatowych
  Biblioteki
  Dom Kultury
  Herb i flaga Powiatu
  Pierwszy poziom
  Zmiana imienia/nazwiska
  I poziom
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  BIURO d.s. FUNDUSZY UNIJNYCH I PROMOCJI POWIATU
  Projekt programu wsółpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2007
  Stanowisko ds. inwestycji
  Język migowy

licznik: 33803 odwiedzin