Strona główna » Dokumenty » Uchwały użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Uchwały Rady
  Uchwały Zarządu
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Informacja SR.6341.66.2013

Z dnia 2013/9/18
Ważne od 2013/9/18
Ważne do 2013/9/26

 

Oleśnica, dnia 18 września 2013r.

SR.6341.66.2013

INFORMACJA

         Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 145 ze zmianami ) Starosta Oleśnicki informuje, że dnia 18 września 2013 roku na wniosek „ArcelorMittal Syców” Sp. z o.o., 56-500 Syców, Wioska 28D zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu działek nr 54/3, 54/6 i 54/7 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców do zarurowanego rowu przydrożnego istniejącymi wylotami :

- wylotem w km 0+080 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) po uprzednim ich oczyszczeniu w separatorze lamelowym z obszaru „A”,

- wylotem w km 0+205 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) po uprzednim ich oczyszczeniu w separatorze lamelowym z obszaru „B”,

- wylotem w km 0+234 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) z obszaru „C”.

            Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy– Oleśnica ul. Słowackiego 10 (pokój 112 parter) w dni robocze w godzinach od 745 do 1545 oraz można składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w terminie 7 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie
  2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców
  3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.olesnica.ig.pl
Wytwarzający informację Katarzyna Trynkiel
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Dorota Wojciechowska

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 15104 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...