Strona główna » Jednostki Samorządowe » Starostwo Powiatowe użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Statut
  Regulamin
  Wydziały
  Budżet
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Godziny urzędowania :od poniedziałku-do piątku 745 - 1545

Jest aparatem pomocniczym rady i jej organów wewnętrznych ,
zarządu, ale przede wszystkim aparatem pomocniczym STAROSTY -który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu Oleśnickiego

 

Adres:
ul. J. Słowackiego 10
56- 400 Oleśnica
Telefony:(071) 314-01-14
sekretariat:   314-01-11
fax:   314-01-10
e-mal: starostwo@powiat-olesnicki.pl
          biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl 
         Strona internetowa: www.powiat-olesnicki.pl
 

Zbigniew Potyrała- Starosta Oleśnicki - Przewodniczący Zarządu Powiatu – Kierownik Starostwa Powiatowego -a także organ reprezentujący powiat  na zewnątrz .
Starosta oleśnicki jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.
Kieruje Starostwem korzystając z pomocy:
 WicestarostySławomir Pytel
 Sekratarza Powiatu – Piotr Kwaśny ,
 Skarbnika Powiatu – Barbara Długosz


Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 43465 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...