Strona główna » Starostwo Powiatowe » Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej » Sprawozdanie z kontroli użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Regulamin kontroli
  Plan kontroli
  Sprawozdanie z kontroli
  Zalecenia pokontrolne
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Sprawozdanie z kontroli za 2005 r.

Z dnia 2006/4/25
Ważne od 2006/4/25

Wykaz jednostek kontrolowanych w 2005r.

przez inspektora – Elżbietę Salik.

L.p.

nazwa jednostki

data kontroli

temat kontroli

data wydania zaleceń. pokontrolnych

data odpowiedzi na

zalecenia pokontrolne

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze

2.II. – 7.II. 2005r.

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

9.II.2005r.

2.

Liceum Ogólnokształcące w Sycowie

11.II. – 15.II.2005r.

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

21.II.2005r.

3.

Szkoły niepubliczne „Mur” w Twardogórze

25.II.– 28.II.2005r.

Wykorzystanie dotacji budżetowej

16.V.2005r.

bez zaleceń

4.

II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy

1.III. – 15.IV.2005r.

Sprawy finansowe

Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych

31.V.2005r.

27.VI.2005r.

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie

9.V. – 16.VI.2005r.

Sprawy finansowe

Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych

30.VIII.2005r.

16.IX.2005r.

6.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie

18.VII. - 19.VIII.2005

19.IX. - 30.IX.2005r.

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

24.X.2005r.

24.XI.2005r.

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

24.X. – 28.X.2005r.

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

9.XI.2005r.

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu

14.XI. - 16.XI. 2005

21.XI. – 23.XI.2005r.

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

30.XI.2005r.

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy

5.XII.- 7.XII.2005r.

12.XII. – 14.XII.2005r

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

21.XII.2005r.

Wytwarzający informację Elżbieta Salik
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Salik

Sprawozdanie z kontroli za 2006 rok

Z dnia 2007/2/12
Ważne od 2007/2/12

Oleśnica, dnia 15 stycznia 2007r.

KW. 0910-1/07

Wykaz jednostek kontrolowanych w 2006r.

przez inspektora Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – Elżbietę Salik.

L.p.

nazwa jednostki

data kontroli

temat kontroli

data wydania zaleceń. pokontrolnych

data odpowiedzi na

zalecenia pokontrolne

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

16-18.I.2006r.

23-25.I.2006r.

Wykonanie zaleceń

pokontrolnych

Sprawozdanie

31.I.2006r.

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy

6.II. – 28.II.2006r.

3-5.IV.2006; 10-12.IV.2006

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

12.V.2006r.

6.VI.2006r.

3.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

8.V.– 31.V.2006r.

5.VI.-28.VI.2006r.

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja arkusza organizacji pracy placówki za 2005/2006r.

14.VII.2006r.

13.XII.2006r.

4.

II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy

28-30.VIII.2006r.

4-8..IX.2006r.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Sprawozdanie

18.IX.2006r.

5.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

18.IX.-4.X.2006r.

Wykorzystanie dotacji budżetowej w 2005r.

Protokół z dn. 7.XI.2006r.

Bez zaleceń

6.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie

16.X.-8.XI.2006r.

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

8.XI.2006r.

5.XII.2006r.

7.

Policealne Studium Zawodowe „Meritum” w Oleśnicy

27-29.XI.2006r.

Wykonanie zaleceń pokontr., sposób prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów, rzetelność danych przedkładanych w inf. miesięcznych, realizacja działalności zgodnie z wpisem do ewidencji

27.XII.2006r.

Nie wpłynęło do dn. 15.I.2007r.

8.

Warsztaty Szkolne ZSP w Sycowie

5.XII.-28.XII.2006r.

2.I.-15.I.2007r.

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

w trakcie opracowywania

Wytwarzający informację Elżbieta Salik
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Salik

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku

Z dnia 2008/2/18
Ważne od 2008/2/18

Wykaz jednostek kontrolowanych w 2007r.

przez inspektora Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – Elżbietę Salik

L.p.

nazwa jednostki

data kontroli

temat kontroli

data wydania zaleceń. pokontrolnych

data odpowiedzi na

zalecenia pokontrolne

1.

Warsztaty Szkolne ZSP w Sycowie

2 -15.I.2007r.

cd. kontroli rozpoczętej w XII.2006r.

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Zalecenia pokontr.

12.II.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

5.III.2007r.

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy

23.I. – 15.II.2007r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

Zalecenia pokontr.

28.II.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

19.III.2007r.

3.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

5.III – 8.III.2007

Wykorzystanie dotacji budżetowej za 2006r.  

Zaleceń pokontrolnych nie zastosowano

4.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bierutowie

13.III. – 12.IV.2007r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

Zalecenia pokontr.

14.V.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

21.VI.2007r.

5.

Przygotowanie zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie

dyscypliny finansów publicznych /Rzecznik Dyscypliny FPU przy RIO we Wrocławiu/

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy  

8.V. – 6.VI.2007r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

Zalecenia pokontr.

28.VI.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

30.VII.2007r.

6.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

w Oleśnicy

25.VI – 5.VII.2007r.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz analiza sprawozdania Rb 30 za 2006r.

Sprawozdanie z dn. 25.VII.2007r.

Urlop wypoczynkowy pracownika

7.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Vector” w Oleśnicy

6.IX – 13.IX.2007r.

Sposób prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów, rzetelność danych przedkładanych w inf. miesięcznych w l. 2005- 2006.  

13.IX.2007r.

Brak zaleceń

8.

Policealne Studium Zawodowe „Alfa” w Oleśnicy

13.IX. – 18.IX.2007

Sposób prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów, rzetelność danych przedkładanych w inf. miesięcznych w l. 2005- 2006.  

Zalecenia pokontr.

18.IX.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

11.X.2007r.

Urlop szkoleniowy pracownika

9.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie

23.X. – 31.X.2007r.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Sprawozdanie z dn. 5.XI.2007r.

10.

Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze

7.XI – 30.XI.2007r.

3.XII – 5.XII.2007r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

Zalecenia pokontr.

27.XII.2007r.

Odpowiedz na zalecenia

18.I.2008r.

11.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

11.XII. – 21.XII.2007r.

7.I. – 17.I.2008r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

Wytwarzający informację Elżbieta Salik
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Salik

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2008r.

Z dnia 2009/2/2
Ważne od 2009/2/2

Oleśnica, dnia 5 stycznia 2009r.

KW. 0910-1/09

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2008r.

Lp.

nazwa jednostki

kontrolę realizowała

data kontroli

Rodzaj kontroli

temat kontroli

Data podpisania protokołu kontroli /rekontroli/

Data wydania zaleceń pokontrolnych

Data odpowiedzi na zalecenia pokontrolne

1.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Elżbieta Salik

(wymiar etatu ¾ )

11.XII. – 21.XII.2007

7.I. – 17.I.2008

kompleksowa

cd. kontroli rozpoczętej w XII.2007r.

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2005 – 2006/

Sprawy kadrowe

Realizacja zamówień publicznych

11.II.2008

14.II.2008

25.III.2008

/wpłynęło:

26.III.2008/

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Elżbieta Salik

(wymiar etatu ¾ )

Beata Gajewska

(pełny wymiar etatu)

21.I. – 6.II.2008

kompleksowa

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Sprawy kadrowe

19.III.2008

27.III.2008

28.IV.2008

/wpłynęło:

30.IV.2008/

3.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

Beata Gajewska

(pełny wymiar etatu)

15.II – 17.III.2008

kompleksowa

Sprawy organizacyjne

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Realizacja zamówień publicznych

Sprawy kadrowe

 9.IV.2008

10.IV.2008

/przekazano: 22.IV.2008/

19.V.2008

/wpłynęło:

19.V.2008/

4.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sycowie  

Elżbieta Salik

(wymiar etatu ¾ )

17.III. – 26.III.2008

 sprawdzająca

Wykonanie zaleceń pokontrolnych ustalonych w piśmie nr SR. 0913/7/06 z dn. 8.XI.2006r.

26.IV.2008

-

-

5.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnicy  

Elżbieta Salik

(wymiar etatu ¾ )

21.IV. – 30.IV.2008

sprawdzająca

Wykonanie zaleceń pokontrolnych ustalonych w piśmie nr SR. 0913/2/06 z dn. 12.V.2006r.

7.V.2008

-

-

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Beata Gajewska

(pełny wymiar etatu)

23.IV – 15.V.2008

kompleksowa

Sprawy organizacyjno – kadrowe

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Realizacja zamówień publicznych

Brak informacji w protokole kontroli

15.VII.2008

11.IX.2008

/wpłynęło:

16.IX.2008/

7.

-  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych

-  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

-  Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Oleśnicy

-  Liceum Profilowane dla Dorosłych w Oleśnicy

Elżbieta Dajewska

(wymiar etatu ¾ )

13.V – 21.V.2008

problemowa

Sposób prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów

Rzetelność danych przedkładanych w informacji miesięcznej w latach szkolnych: 2005/2006, 2006/2007,

oraz w miesiącach IX – XII.2007r.

29.V.2008

10.VI.2008

15.VI.2008

/wpłynęło:

17.VI.2008/

8.

Liceum Ogólnokształcące w Sycowie

Elżbieta Dajewska

(wymiar etatu ¾ )

5.VI – 17.VI.2008

7.VII – 16.VII.2008

kompleksowa

Sprawy organizacyjno – kadrowe

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Realizacja zamówień publicznych

25.VII.2008

28.VII.2008

8.VIII.2008

/wpłynęło:

18.VIII.2008/

9.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy 

Beata Gajewska

(pełny wymiar etatu)

9.VI. – 4.VII.2008

kompleksowa

Sprawy organizacyjno – kadrowe

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Realizacja zamówień publicznych

15.VII.2008

15.VII.2008

17.IX.2008

/wpłynęło:

17.IX.2008/

Przygotowanie zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie

dyscypliny finansów publicznych w  Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

/Rzecznik Dyscypliny FPU przy RIO we Wrocławiu/

10.

II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy 

Elżbieta Dajewska

(pełny wymiar etatu)

8.IX. – 23.IX.2008

20.X. – 31.X.2008

/przerwa: 24.IX – 17.X.2008  -  zwolnienie lekarskie/

kompleksowa

Sprawy organizacyjno – kadrowe

Sprawy finansowe /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki w latach 2006 – 2007/

Realizacja zamówień publicznych

3.XII.2008

15.XII.2008

Termin: 8.I.2009r.

Wytwarzający informację Elżbieta Dajewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Dajewska

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2009r

Z dnia 2010/1/25
Ważne od 2010/1/25

Oleśnica, dnia 4 stycznia 2010r.

KW. 0910-1/2010

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2009r.

Lp.

Nazwa jednostki

Kontrolę realizowała

Data kontroli

Rodzaj kontroli

Temat kontroli

Data podpisania protokołu kontroli /rekontroli/

Data wydania zaleceń pokontrolnych

Data odpowiedzi na zalecenia pokontrolne

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy

Elżbieta Dajewska

8.I. – 21.I.2009r.

sprawdzająca

Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem KW. 0913-1/07 z dn. 28.02.2007r.

Realizacja art. 187 ustawy z dn. 30.VI.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 05.249.2104 z późn. zm.)

28.I.2009

28.I.2009

-

2.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Robert Bobowski

16.III. – 8.IV.2009r.

problemowa  

Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych PZS w Oleśnicy w latach 2007 – 2008;

Wykorzystanie przekazanych środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z programu restrukturyzacji PZS w Oleśnicy w latach 2007 – 2008.

8.IV.2009

15.V.2009

29.V.2009

Wytwarzający informację Elżbieta Dajewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Dajewska

Sprawozdanie z działalności Wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2010

Z dnia 2011/1/31
Ważne od 2011/1/31
Wytwarzający informację Elżbieta Dajewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Dajewska
Elementy podrzędne (1)
plik Sprawozdanie z działalności Wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2010.pdf

Sprawozdanie z działalności Wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2011

Z dnia 2012/10/8
Ważne od 2012/10/8
Wytwarzający informację Elżbieta Dajewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Dajewska
Elementy podrzędne (1)
plik Sprawozdanie z kontroli wewn. za 2011 r..pdf

Sprawozdanie z działalności Wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2011-korekta

Z dnia 2012/12/7
Ważne od 2012/12/7
Wytwarzający informację Elżbieta Dajewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Dajewska
Elementy podrzędne (1)
plik Korekta do sprawozd.z działalności Wieloosob.stanow.ds.kontroli w r.2011.pdf

licznik: 4440 odwiedzin