Strona główna » Władze Powiatu » Rada Powiatu użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Plany prac komisji

folder

Elementy podrzędne (2)
folder 2008
folder 2007

RADNI POWIATU OLEŚNICKIEGO IV KADENCJI 2010-2014

Z dnia 2011/3/24
Ważne od 2011/3/24

RADNI POWIATU OLEŚNICKIEGO

IV KADENCJI  2010 – 2014

1. Pietrzak Walerian – Przewodniczący Rady Powiatu

2. Czajka Stanisław  – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

3. Wiśniewska-Kocjan Iwona – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

4. Potyrała Zbigniew – Starosta Powiatu

5. Pytel Sławomir – Wicestarosta Powiatu

6.Frej Bogdan – Członek Zarządu Powiatu

7. Polański Jarosław – Członek Zarządu Powiatu

8. Winnicki Zbigniew – Członek Zarządu Powiatu

9. Bartczak Dorota

10. Efinowicz Wioletta

11.Ilski Zbigniew 

12. Jakimiec Zdzisława

13. Kociński Wojciech

14. Kołaciński Michał

15. Krzan Jarosław

16. Kulig Alojzy

17. Pater Michał

18. Płaksej Kazimierz

19. Rudnicka Krystyna

20. Smorawski Jan

21. Susidko Maria

22. Teleszko Czesław

23. Zdobylak Monika

Wytwarzający informację Violetta Wolko
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Violetta Wolko

KOMISJE RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

Z dnia 2011/3/24
Ważne od 2011/3/24

KOMISJE RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

1)   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

a) Maria Susidko – Przewodnicząca Komisji

b) Krystyna Rudnicka

c) Michał Pater

d) Monika Zdobylak

e) Wioletta Efinowicz

f) Dorota Bartczak – Sekretarz Komisji

g) Iwona Wiśniewska - Kocjan

                        

2)   Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

a) Kazimierz Płaksej – Przewodniczący Komisji

b) Alojzy Kulig

c) Krystyna Rudnicka

d) Michał Kołaciński

e) Bogdan Frej

f) Monika Zdobylak – Sekretarz Komisji

g) Jarosław Krzan

h) Zbigniew Potyrała

3)   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Stanisław Czajka – Przewodniczący Komisji

b) Alojzy Kulig – Sekretarz Komisji

c) Walerian Pietrzak

d) Sławomir Pytel

e) Jan Smorawski

f) Iwona Wiśniewska - Kocjan

4)   Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu:

a) Czesław Teleszko – Przewodniczący Komisji

b) Zdzisława Jakimiec

c) Wojciech Kociński

d) Michał Kołaciński

e) Jarosław Krzan

f) Maria Susidko – Sekretarz Komisji

g) Zbigniew Potyrała

h) Jarosław Polański

i) Zbigniew Winnicki

5)   Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa:

a) Michał Pater – Przewodniczący Komisji

b) Wojciech Kociński

c) Jarosław Polański

d) Zbigniew Winnicki – Sekretarz Komisji

e) Sławomir Pytel

f) Zbigniew Ilski

     6) Komisja Rewizyjna:

           a) Zbigniew Ilski– Przewodniczący Komisji

           b) Kazimierz Płaksej

           c) Wioletta Efinowicz– Sekretarz Komisji

          d) Zdzisława Jakimiec

          e) Jan Smorawski

          f) Czesław Teleszko

Wytwarzający informację Violetta Wolko
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Violetta Wolko

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 23868 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...