Strona główna » Starostwo Powiatowe » Powiatowy Rzecznik Konsumentów użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Z dnia 2013/2/26
Ważne od 2011/10/3

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Agnieszka Wojtczak

Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 10 , 56-400 Oleśnica

Tel.: 3140157   Fax: 3140110

Miejsce urzędowania: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

pokój nr 212 ( I piętro )

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek od 9.00 do 13.00

Wtorek od 8.30 do 11.00

Środa od 12.00 do 15.00

 

 UWAGA !!!

Od dnia 4 marca 2013 r.  do  dnia 3 kwietnia  2013 r.
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:

 

           Poniedziałek- 13.30-15.00
       Wtorek- 13.30-15.00
        Środa- 13.30-15.00

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:

-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:

Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:

-telefonicznie,

-korespondencyjnie,

-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji rzecznika konsumentów należy:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Wytwarzający informację Piotr Kwaśny
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Piotr Kwaśny

licznik: 18374 odwiedzin