Strona główna » Mapa serwisu użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Mapa serwisu

·Starostwo Powiatowe
     ·Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
          ·Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
          ·Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
          ·Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej
          ·Rejestracja stowarzyszenia sportowego
          ·Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
          ·Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
          ·Zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
          ·Druk wniosku o dotację na remonty obiektów zabytkowych obiektów
          ·Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
     ·Wydział Architektury i Budownictwa
          ·Zakres działania wydziału
          ·Pozwolenie na budowę
          ·Pozwolenie na rozbiórkę
          ·Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę
          ·Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
          ·Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
          ·Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
          ·Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
          ·Przeniesienie pozwolenia na budowę
          ·Druki dodatkowe
     ·Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
          ·Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
          ·Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie powiatu
          ·Wydawanie paszportów-WAŻNE!
     ·Wydział Organizacyjny
     ·Wydział Środowiska i Rolnictwa
          ·Zakres prac wydziału
          ·Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
     ·Wydział Komunikacji i Dróg
          ·Prowadzone rejestry i ewidencje
          ·Status Spraw Interesanta
     ·Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
     ·Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
     ·Powiatowy Rzecznik Konsumentów
     ·Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
          ·Regulamin kontroli
          ·Plan kontroli
          ·Sprawozdanie z kontroli
          ·Zalecenia pokontrolne
     ·Wydział Finansowy
     ·WYDZIAL ROZWOJU POWIATU
·Informacje o Powiecie
     ·Charakterystyka powiatu
          ·Strategia rozwoju
     ·Herb i flaga powiatu
·Jednostki Samorządowe
     ·Starostwo Powiatowe
          ·Statut
          ·Regulamin
          ·Wydziały
          ·Budżet
     ·Wykaz jednostek
     ·Jednostki oświatowe
· Władze Powiatu
     ·Rada Powiatu
     ·Zarząd Powiatu
·Dokumenty
     ·Oświadczenia majątkowe
     ·Komunikaty
          ·Komunikaty Wydziału Środowiska i Rolnictwa
          ·Komunikaty Wydziału Architektury i Budownictwa
     ·Obwieszczenia
     ·Oferty Inwestycyjne
     ·Przetargi
          ·Rozstrzygnięcia
     ·Uchwały
          ·Uchwały Rady Powiatu
          ·Uchwały Zarządu
     ·Zarządzenia
     ·Wniosek o udzielenie informacji publicznej
     ·Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
          ·Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzednicze
          ·Rozstrzygnięcia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze
     ·Kontrole
     ·Dziennik Ustaw, Monitor Polski
     ·Elektroniczna Skrzynka Podawcza
     ·Jezyk migowy
·Mapa serwisu

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 10477 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...