Strona główna użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Informacja SR.6341.66.2013

Z dnia 2013/9/18
Ważne od 2013/9/18
Ważne do 2013/9/26

 

Oleśnica, dnia 18 września 2013r.

SR.6341.66.2013

INFORMACJA

         Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 145 ze zmianami ) Starosta Oleśnicki informuje, że dnia 18 września 2013 roku na wniosek „ArcelorMittal Syców” Sp. z o.o., 56-500 Syców, Wioska 28D zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu działek nr 54/3, 54/6 i 54/7 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców do zarurowanego rowu przydrożnego istniejącymi wylotami :

- wylotem w km 0+080 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) po uprzednim ich oczyszczeniu w separatorze lamelowym z obszaru „A”,

- wylotem w km 0+205 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) po uprzednim ich oczyszczeniu w separatorze lamelowym z obszaru „B”,

- wylotem w km 0+234 (działka nr 56 AM 1 obręb Wioska, gm. Syców) z obszaru „C”.

            Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy– Oleśnica ul. Słowackiego 10 (pokój 112 parter) w dni robocze w godzinach od 745 do 1545 oraz można składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w terminie 7 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie
  2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców
  3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.olesnica.ig.pl
Wytwarzający informację Katarzyna Trynkiel
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Dorota Wojciechowska

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 530857 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...