Strona główna użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Informacja SR.6341.65.2013

Z dnia 2013/9/13
Ważne od 2013/9/13
Ważne do 2013/9/20

Oleśnica, dnia 13 września 2013 r.

SR.6341.65.2013

INFORMACJA

         Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami) Starosta Oleśnicki informuje, że na wniosek Pana Stefana Rejak, zam. 56-400 Oleśnica, Smolna 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni 0,20 ha, zlokalizowanego na działce nr 8 obręb Smolna, gm. Oleśnica.

     Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – Oleśnica ul. Słowackiego 10 (pokój 111) w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej informacji. Można również w tym terminie składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

 

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

  1.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie
  2.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy
  3.      Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.olesnica.ig.pl
Wytwarzający informację Paweł Danielak
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Dorota Wojciechowska

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 530858 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...