Strona główna użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Oleśnickiego

Z dnia 2003/12/8
Ważne od 2004/12/29
Wytwarzający informację Piotr Kwaśny
Publikujący informację Krzysztof Poślednik
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Poślednik
Elementy podrzędne (1)
plik Mapa_Pow_-Ol.jpg

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie

Z dnia 2013/4/8
Ważne od 2013/4/8
Ważne do 2013/4/15

WPOW Bierutów

1 maja 8b 56-420 Bierutów

 Ozn. sprawy ZP 210/02/2013              

Bierutów, dnia 08.04.2013r.

 Vip Car Sp. Z o.o.

                                                                                       Ul.Pużaka 6, 45-273 OPOLE

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie

 Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami, zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) unieważnił postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie.

 Uzasadnienie:

 Przetarg został unieważniony  ze względu na brak środków na opłacenie jego realizacji  (art. 93 ust.1 pkt4 ustawy).

Do niniejszego przetargu  została złożona (Państwa),  jedna oferta na łączną kwotę 59 901,00 zł brutto, natomiast Zamawiający dysponuje kwotą: 43 000,00 zł brutto.

                                                      Paweł Wolko

                                          Dyrektor WPOW w Bierutowie

Wytwarzający informację Paweł Wolko
Publikujący informację Marcin Drab
Odpowiedzialny za treść Paweł Wolko

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 530859 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...